ผลงานที่ผ่านมาของเรา

นี่เป็นผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

หน่วยงานก่อสร้าง :โรงพยาบาล บางบัวทอง
ส่งงานบริษัท Link โอโนกาว่า จำกัด
หน่วยงานก่อสร้าง ม.แม่โจ้ กับ บจก ศักดิ์ทองพูน
หน่วยงานก่อสร้าง : หอพัก14ชั้น สวนดอก บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกั
หน่วยงานก่อสร้าง : โรงพยาบาล นครพิงค์ เชียงให
หน่วยงานก่อสร้าง : อาคารหอพักสิบสี่ชั้นโรงพยาบาล สวนดอก
หน่วยงานก่อสร้าง: โรงแรมโฮมเชียงใหม่
หน่วยงานก่อสร้าง : โรงแรมโฮมเชียงใหม่
หน่วยงานก่อสร้าง : ม.รัตนโกสิน ศาลายา
หน่วยงานก่อสร้าง : โรงแรมสี่ชั้นที่สันติธรรม
งานรื้อทาวเวอร์เครนที่เมืองสี่แคว
งานติดตั้งทาวเวอร์เครน อีรีแม็ค 5013 ที่โรงพยาบาล พุทชินราช จ.พิษณุโลก
งานติดตั้งทาวเวอร์เครนที่ ม.ธรรมศาสลำปาง
หน่วยงานก่อสร้าง: หน่วยงานโรงพยาบาลศูย์มะเร็ง ลพบุรี
หน่วยงานก่อสร้าง : จังหวัดนครสวรรค์